Apakah Amal Perbuatan Jin akan Dihitung di Hari Kiamat?

  • Bagikan

posaceh.com, JAKARTA – Dalam ajaran Islam diketahui seluruh amal perbuatan umat manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di Hari Kiamat kelak. Namun, bagaimana dengan golongan jin, apakah juga demikian?

Jin, sebagaimana dijelaskan dalam Alquran, juga akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya. Perbuatan baik maupun buruk.

Dalilnya sebagiamana disebutkan dalam Surah Al-Ahqaf ayat 29-30: “Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan kepadamu (Muhammad) serombongan jin yang mendengarkan (bacaan) Al-Qur’an, maka ketika mereka menghadiri (pembacaan)nya mereka berkata, “Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)!” Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan. Mereka berkata, “Wahai kaum kami! Sungguh, kami telah mendengarkan Kitab (Alquran) yang diturunkan setelah Musa, membenarkan (kitab-kitab) yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus.”

Dalam Surah lain, yakni Surah Al-Jin, juga menunjukkan bahwa jin itu ada yang Islam dan ada yang keluar dari jalan Islam.

“Dan sesungguhnya ketika kami (jin) mendengar petunjuk (Alquran), kami beriman kepadanya. Maka barangsiapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.” (QS Al-Jin ayat 13-14)

Demikian pula pada Surah lain: “Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilauan) minyak. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS Ar-Rahman ayat 37-40)

Dalil lain yang menggambarkan jin juga akan dihisab di Hari Kiamat, yakni seperti pada Surah Al-An’am ayat 130: Allah SWT berfirman, “Wahai golongan jin dan manusia! Bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri, mereka menyampaikan ayat-ayat-Ku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini? Mereka menjawab, “(Ya), kami menjadi saksi atas diri kami sendiri.” Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.”

Dalam Surah As-Sajdah ayat 13-14, juga menyampaikan jin juga akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir kelak.

Allah SWT berfirman: “Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk (bagi)nya, tetapi telah ditetapkan perkataan (ketetapan) dari-Ku, “Pasti akan Aku penuhi neraka Jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka rasakanlah olehmu (azab ini) disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini (hari Kiamat), sesungguhnya Kami pun melalaikan kamu dan rasakanlah azab yang kekal, atas apa yang telah kamu kerjakan.” (QS As-Sajdah ayat 13-14).(Republika.co.id)

  • Bagikan